Responsive Ad Slot

Slider

Estetik Nedir ? Estetik Ne Demek ?

Estetik nedir ? Estetik ne demek?
0

Estetik Hakkında Bilgi


Estetik Nedir ?

    Estetik Nedir ? Güzel olan aynı zamanda daha iyi, daha başarılı, daha güçlü, daha kaliteli olarak algılanır. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan araştırmalar, güzel/yakışıklı olan insanların, daha zeki ve daha iyi olarak algılandığını ortaya koyar. Bu genelleme sadece insanlar için değil nesneler için de geçerlidir. Bir nesnenin güzel olması, onun cazibesini artırır. Güzellik değer katar.

Güzellik sübjektiftir, kişiden kişiye değişir; ama estetik objektif ölçütleri olan bir disiplindir. Güzellik görecelidir; estetik ise evrensel.

Herhangi bir ürüne veya tecrübeye estetik bir boyut koyarak onu daha arzulanır kılmak mümkündür. Estetik değerler taşıyan bir ürün, bir eşya, bir mekân, bir ambalaj, bir hizmet hatta üslup, davranış, hitap daha kıymetli olur. Bir toplumumuzun estetik anlayışının en somut göstergelerinden birisi yemek kültürüdür. Bir ülkenin, bir yörenin yemekleri oranın karakterini ve estetik anlayışını gösterir. Sadece toplumların değil fertlerin de hayata bakışlarını anlamak için sofralarına bakmak yeterlidir. Bir evde yemeğin ve sofranın ne derece göze hitap ettiği o evde yaşayanlarla ilgili çok şey anlatır. En ekonomik malzemelere estetik değer katarak bir ziyafet hazırlamak mümkünken, en pahalı malzemelerden çok zevksiz yemekler ortaya çıkarmak mümkündür.
Estetik Ne Demek ? 

Estetik ne demek (Felsefe)

   Güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki etkilerini İnceleyen bir felsefe koludur. Estetik, güzel'i bulmak için duygulara yol gösterir. Güzellik fikrinin geçirdiği gelişmeler bir sistem altında fakat 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra araştırılmaya başlanmış, estetik bir bilgi kolu olarak çok yeni kurulmuştur. Estetik, insanın dış dünyaya gösterdiği, “güzel” ve “çirkin” sözcükleriyle dile gelen tepkileriyle ilgilidir. Ama “güzel” ve “çirkin” terimlerinin kapsamları belirsiz, anlamları da öznel ve görelidir. Üstelik, etkileyici bir doğa görünümüyle ilgili gözlemlerde veya sanat eleştirilerinde kullanılacak olan nitelemeler sadece güzel ve çirkinle sınırlı değildir; anlamlı, dengeli, uyumlu, ürpertici, yüce gibi bir dizi başka kavram da değerlendirmeye girer. Estetik kuramı, bir yandan güzelin sadece öznel olmayan, nesnel bir içerik de taşıyan bir tanımını yapmaya, bir taraftan da bu değişik terimler arasındaki bağıntıları belirlemeye çalışır. Temel problemleri ise estetiğin öznesine, estetiğin nesnesine ve estetik yaşantıya ilişkindir. 

Estetik Ne Demek ? Sözlükteki Anlamı

        1. 
     Sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı.
           Benzer: güzelduyu
       
        2. 
           sıfat
     İnsanda güzel duygusu uyandıran, güzellik duygusuna uygun olan, güzellik duygusuyla ilgili.
           Benzer: güzel duyusal
        3. 
           sıfat
    Genel anlamda güzel olan, bir dereceye değin güzel sayılabilen.
           "Görünüşü estetik değil"
        4. 
           ad

           FELSEFE TERİMİ

     Güzel olanın ve güzelliğin insan duygularındaki etkilerini konu alan felsefe dalı.
     Benzer: güzelduyu

       5.
          ad

          HEKİMLİK TERİMİ

     Kusurlu bir organı düzeltmek ya da güzelleştirmek için uygulanan yöntemler.
           "Şarkıcılar estetik yaptırıyor"
                   

Estetik kelimesinin ingilizcesi

     aesthetic , esthetic, aesthetical , esthetical, plastic, cosmetic
     n. aesthetics , esthetics
     Köken:  Fransızca
0

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

both, mystorymag
© tüm hakları saklıdır.
Estetik ve Sağlık